art

Nedenunder finder du ubrugelig viden omhandlende art.

Naturen

Hvor mange planter er truet?

Over en tiendedel af alle verdens planter er truet af udryddelse. Af i alt 33798 arter er 6522 direkte truet, og omkring 750 er allerede uddøde.