født

Nedenunder finder du ubrugelig viden omhandlende født.

Hjerte

Hvad er brisselen?

Brisselen, thymus, er et lymfatisk organ der vejer 12-15 gram ved fødslen – når man er 80 år har man ca. 1% af den oprindelige brissel tilbage.

kroppen

Førstegangsfødende

Gennemsnitalderen for førstegangsfødende kvinder er fra 1961 til 2001 steget fra 23,1 til 28,1 år. Kan dette betragtes som en fortsat lineær stigning, vil gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i 2401 være steget til 78,1 år.