Island

Nedenunder finder du ubrugelig viden omhandlende Island.

kroppen

Island vs Monaco?

Der bor 18.000 mennesker pr. km2 i Monaco, mens kun 2 pr km2 på Island. (2003)