latin

Nedenunder finder du ubrugelig viden omhandlende latin.

Historie

Hvor kommer ordet skole fra?

Ordet skole kommer af det latinske ord schola, der igen kommer af det græske ord schole, frihed, dvs. frihed fra praktisk arbejde og mulighed for intellektuel udfoldelse.