Befolkning

Nedenunder finder du ubrugelig viden omhandlende Befolkning.

kroppen

Hvem græder oftest?

Kvinder i USA, Chile og Tyrkiet har let til tårer. En Hollandsk undersøgelse har vist, at ud af alverdens kvinder græder disse oftest, mens mænd fra Spanien, Peru og Bulgarien græder mindst. I gennemsnit har verdens kvinder 2,76 tudeture om ugen – mænd har kun 1,06.

kroppen

Stigende IQ

Forskere har fundet ud af at menneskers intelligenskvotient (IQ) er vokset voldsomt. Folk, der for 100 år siden blev anset for normale, ville i dag have en IQ under middel.

kroppen

Hvem brugte først makeup?

Egypterne var det første folk der brugte makeup. For mere end 4000 år siden gik både mænd og kvinder med øjenskygge i Egypten.

kroppen

Førstegangsfødende

Gennemsnitalderen for førstegangsfødende kvinder er fra 1961 til 2001 steget fra 23,1 til 28,1 år. Kan dette betragtes som en fortsat lineær stigning, vil gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i 2401 være steget til 78,1 år.