transport

Nedenunder finder du ubrugelig viden omhandlende transport.

Historie

Hvad brugte man bølgepap til før?

Bølgepap blev patenteret i England i 1856 til brug som afstivning af høje hatte, men det var først den 20. december 1871, at man tog patent på bølgepap til transportformål.

transport

Taxi eller Taxa?

Taxi er den internationale betegnelse, mens Taxa udelukkende et dansk varemærke.

transport

Hvornår kom Trolleybussen?

Trolleybussen startede som forsøg i England i slutningen af 1800-tallet, og kom til Danmark som forsøg i 1907.