Bygninger

Nedenunder finder du ubrugelig viden omhandlende Bygninger.

Historie

Hvilke skoler oprettede Frederik den 4.?

Frederik 4. oprettede i perioden 1721-27 260 såkaldte rytterskoler – Alle skolerne blev opført efter samme grundplan: bygningen skulle være 13,2 meter lang og 7,5 meter bred. Fra gulv til loft var der 2,8 meter.

Historie

Hvor kommer ordet skole fra?

Ordet skole kommer af det latinske ord schola, der igen kommer af det græske ord schole, frihed, dvs. frihed fra praktisk arbejde og mulighed for intellektuel udfoldelse.

bygning

Hvornår kan en bygning kaldes et højhus?

Betegnelsen højhuse anvendtes først om beboelsesejendomme på mere end tre etager. I dag findes ingen regler for hvornår det hedder højhus, frem for almindelig bygning, men grænsen ligger normalt omkring 12-14 etager.